Boka in ett möte

integritetspolicy

Vexor Solutions värdesätter och respekterar din integritet och förstår den betydelse det har att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy syftar till att klargöra hur vi samlar in, använder, skyddar och delar din personliga information när du använder våra tjänster och interagerar med vår webbplats.

 • Insamling av information:
  • Vi samlar in olika typer av information från dig när du använder våra tjänster, inklusive personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss.
  • Vi kan också samla in information automatiskt genom användning av cookies och liknande tekniker för att förbättra din användarupplevelse.
 • Användning av information:
  • Den information vi samlar in används för att tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster, kommunicera med dig och behandla transaktioner.
  • Vi kan också använda din information för marknadsföringsändamål, såsom att skicka dig nyhetsbrev eller erbjudanden.
 • Delning av information:
  • Vi delar endast din personliga information med tredje parter i specifika situationer, inklusive när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller enligt lagliga krav.
 • Skydd av information:
  • Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, förlust eller missbruk.
 • Dina rättigheter:
  • Du har rätt att begära åtkomst till och korrigering eller radering av din personliga information.
  • Du har också rätt att invända mot vår behandling av din information och att begära att vi begränsar behandlingen eller överföra din information till en annan organisation.

Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information när du använder våra tjänster.